The Latest News

Most Popular

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

“ทหารผ่านศึก จารึกเกียรติ การณรงค์ ทุกคนองอาจในสมรภูมิชัย ขอร่วมพลีชีพอุทิศชาติเกรียงไกร ทั้งมีวินัยในหน้าที่ที่ดีงาม…” เริ่มต้นด้วย มาร์ชทหารผ่านศึก เพราะในทุก ๆ ปี ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คือ วันทหารผ่านศึก ภาษาอังกฤษ Veterans Day โดยในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ในกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ.2491 โดยมีกลุ่มภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการและร่วมกันจัดทำดอกป๊อบปี้จำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิขึ้น เมื่อ พ.ศ.2511 บทความนี้จึงจะมาพาทุกคนย้อนกลับไปยังประวัติของวันทหารผ่านศึก เพื่อสรรเสริญถึงความเสียสละ และความกล้าหาญของเหล่าทหารกล้าทั้งหลาย  ประวัติวันทหารผ่านศึกไทย   ย้อนกลับไปในอดีตที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่กับภาวะสงครามแบบที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ทำให้ต้องมีการส่งทหารเข้าร่วมสนามรบจำนวนมาก และเมื่อเหล่าทหารที่ถูกปลดระวางจากภารกิจ ย้ายจากสมรภูมิรบกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว แต่กลับต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งมูลนิธิองค์การสงเคราะห์ทหาร และมีประกาศ พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 และได้มีพิธีเฉลิมฉลองจนกลายเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้ร่วมกับกลุ่มภริยานายทหารท่านอื่น ๆ จัดตั้ง สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2511 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร บริจาคทุนประเดิมเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท และได้รับการสนับสนุนบริจาคจากบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นกลุ่มภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ร่วมจัดตั้งสโมสรฯ ได้ร่วมกันจัดทำดอกป๊อบปี้จำหน่ายเพื่อหารายได้ สำหรับเป็นกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว  ต่อมาใน พ.ศ. 2512 ได้มีการยกระดับ จาก “สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” เป็น “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” โดยมี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ส่งผลให้มีการกระจายพื้นที่ในการจำหน่ายดอกป๊อบปี้ได้มากขึ้น ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  วันทหารผ่านศึก ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันนี้มีความหมายว่าอย่างไร  ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก คือ ดอกป๊อบปี้ จำหน่ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันเดียวเท่านั้น ซึ่งความหมายของดอกไม้ประจำวันทหารผ่านศึก สีแดงของดอกป๊อบปี้ หมายถึง เลือดของเหล่าทหารหาญที่หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความเสียสละอันสูงสุด เสมือนสีแดงของกลีบดอกป๊อบปี้ที่ปกคลุมพื้นผิวดิน   วันทหารผ่านศึกสากล  ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นมีการจำหน่ายดอกป๊อบปี้ในวันทหารผ่านศึก ในต่างประเทศเองก็มีเช่นเดียวกัน โดยจุดเริ่มต้นของการใช้ดอกป๊อบปี้เป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก มาจากความเกี่ยวโยงกับสมรภูมิ ฟลานเดอร์ส ในสงครามโลกครั้งที่ 1...

ประวัติวันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

ประวัติวันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ โดยจะประกอบพระราชพิธีในวันถัดไป ณ ท้องสนามหลวง  พิธีแรกนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร และพระยาแรกนาคือใคร พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา หรือ พิธีแรกนา มีมาช้านานตั้งแต่ครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี...

5 วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยตนเองจากของในครัว 

5 วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยตนเองจากของในครัว 

ติ่งเนื้อคืออะไร  ติ่งเนื้อ คือ ก้อนเนื้อเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง โดยจะมีสีและขนาดที่แตกต่างกันไป มักจะเกิดขึ้นบริเวณบนใบหน้า เปลือกตา คอ รักแร้ ข้อพับ หรือ ตามลำตัว ส่วนใหญ่คนเราจะเริ่มมีติ่งเนื้อเมื่อมีอายุมากขึ้น หรือเมื่อมีอายุ 30 – 50 ปี...

9 ต้นไม้ใหญ่ปลูกใกล้บ้าน ไม่ทำลายโครงสร้างบ้าน 

9 ต้นไม้ใหญ่ปลูกใกล้บ้าน ไม่ทำลายโครงสร้างบ้าน 

บ้านไหนที่สมาชิกกำลังถกปัญหาเรื่องจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาขนาดเล็ก หรือจะเป็นต้นไม้ขนาดกลางปลูกในบ้าน หรือควรใช้ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านดีกว่ากันบ้างคะ สำหรับการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะให้ความร่มรื่น ไม่ร้อน และสบายตาแล้ว ต้นไม้ยังช่วยกำจัดสารพิษ ละอองฝุ่น ควัน และมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับปอดทุกคนในบ้านอีกด้วย แต่ถ้าจะปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาบางชนิด อาจสร้างปัญหาตามมาได้ เพราะรากไม้อาจทำลายโครงสร้างบ้านได้เช่นกัน วันนี้เรามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ปลูกใกล้บ้าน รากไม่ทำลายโครงสร้างบ้านมาฝาก มีต้นไม้ชนิดใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ  1....

Most Popular