วันที่ 27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

เนื่องจากวันที่ 27 มีนาคม คือ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force Commemoration Day) ซึ่งเป็้นอีกวันสำคัญของทหารไทย วันนี้เราจึงมีประวัติโดยย่อของกองทัพอากาศไทยมาฝากนักอ่านทุกท่านเพื่อเป็นการร่วมระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพอากาศไทยร่วมกันค่ะ 

ภาพจาก : https://www.silpa-mag.com/

กำเนิดกองทัพอากาศไทย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีชาวต่างชาติ คือ นาย ชาร์ล ว็อง แด็ง บอร์น (Charles van den born) ซึ่งเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม นำเครื่องบินเข้ามาแสดงการบินของเครื่องบินปีกสองชั้นแบบ Henri Farman IV (อ็องรี ฟาร์ม็อง 4) ให้กับชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ณ สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454 ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในขณะนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ประเทศไทยควรมีเครื่องบินไว้เป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงได้ทำการคัดเลือกนายทหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศที่ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ในเวลาต่อมา ได้แก่ 

1. พันตรีหลวงศักดิ์ ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ได้รับพระทานยศและบรรดาศักด์เป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ 

2. ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สันติสุข) ได้รับพระทานยศและบรรดาศักด์เป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์

3. ร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาได้รับพระทานยศและบรรดาศักด์เป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต 

ภาพจาก : https://th.wikipedia.org/

ทำไมวันที่ระลึกกองทัพอากาศจึงต้องเป็นวันที่ 27 มีนาคม 

วันที่ 27 มีนาคม 2457 กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง แผนกการบิน เป็น กองบินทหารบก และให้นายทหารทั้ง 3 นายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ เป็น ผู้บังคับการกองบิน 

2. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน

3. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน

จากนั้นทางกองทัพอากาศจึงได้กำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และยกย่องให้นายทหารทั้ง 3 ท่าน เป็น “บุพการีกองทัพอากาศ” 

ภาพจาก : https://th.wikipedia.org/

วันสถาปนากองทัพอากาศ

วันที่ 29 มีนาคม 2461 ได้มีการยกฐานะกองบินทหารบกเป็น “กรมอากาศยานทหารบก” ก่อนจะมีการแก้ไขชื่อเรียกเป็น “กรมอากาศยาน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2464 และเปลี่ยนเป็น “กรมทหารอากาศ” ในวันที่ 12 เมษายน 2478 ตามลำดับ และมีการเปลี่ยนสีเครื่องแบบ จากสีเขียวของทหารบก ให้เครื่องแบบทหารอากาศเป็นสีเทา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง จนกระทั่งในวันที่ 9 เมษายน 2480 ได้ยกฐานะกรมทหารอากาศ ขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” อีกครั้ง และกำหนดให้ วันที่ 9 เมษายนของทุกปี เป็น “วันกองทัพอากาศไทย” (Royal Thai Air Force Day) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 โดยมีวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็น วันระลึกกองทัพอากาศ มาจนถึงปัจจุบัน